Zabrze, ul. Pawła Majnusza 4

wwr zabrze
wwr zabrze psycholog logopeda psychoterapia integracja sensoryczna

PEDAGOG ZABRZE - CZYM JEST DIAGNOZA PEDAGOGICZNA?

Przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej to fundamentalny element procesu diagnostycznego, który ma na celu zaobserwowanie i omówienie tego, jak dziecko radzi sobie z nauką oraz przyswajaniem wiedzy.

Diagnozę taką wykonuje się zarówno w przypadku dziecka z problemami w nauce, jak i ucznia bardzo zdolnego, który prezentuje wyjątkowe zdolności i talenty. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest diagnoza pedagogiczna i co czeka nas podczas wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

JAKIE SĄ CELE DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ

W Poradni Rubinowej diagnozę pedagogiczną przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści, tacy jak oligofrenopedagodzy,  surdopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci behawioralni, terapeuci ręki i arteterapeuci. Tego rodzaju rozpoznanie jest domeną pedagogów. Może być niezależnym procesem diagnostycznym lub jego częścią, zazwyczaj z badaniem psychologicznym lub logopedycznym.

Celem diagnozy pedagogicznej jest przede wszystkim analiza i wyjaśnienie przyczyn trudności szkolnych dziecka jak  również stwierdzenie, jakie atuty, uzdolnienia i cechy posiada uczeń.

Należy pamiętać, że zupełnie innych metod działania wymaga uczeń z trudnościami edukacyjnymi, w tym specyficznymi przeciwnościami w uczeniu się oraz uczeń wybitnie zdolny. Diagnoza pedagogiczna obejmuje również najmłodsze dzieci, uczniów w zerówkach, którzy zgłaszają się na badanie w celu ustalenia, czy są gotowi do podjęcia nauki w I klasie. Jest to tak zwane badanie gotowości szkolnej.

JAKIE TRUDNOŚCI DZIECKA POWINNY SKŁONIĆ CIĘ DO ODBYCIA WIZYTY U PEDAGOGA?

– problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem,

– trudności z konkretnymi przedmiotami szkolnymi,

– problemy z logicznym myśleniem,

– nieznajomość stron (prawa-lewa) i orientacji w schemacie własnego ciała,

– brak wiedzy na temat figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk),

– nieumiejętność rysowania/malowania,

– duże trudności z motoryką ciała podczas zajęć sportowych (problemy z łapaniem i podrzucaniem piłki, ze zrobieniem „jaskółki” czy staniem na jednej nodze,

– brak samoświadomości (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka),

– kłopoty z prawidłową umiejętnością narracji (wypowiadania się),

– dziecko nie słucha i nie wykonuje Twoich poleceń,

– trudności z dzieleniem rzeczy na kategorie (np. owoce, ubrania, zwierzęta),

– słaba pamięć ogólna,

– problemy w relacjach z rówieśnikami,

– słaba samokontrola emocji (np. reagowanie agresją, płaczem w większości sytuacji),

– dziecko odpowiada pojedynczymi słowami, jego wypowiedzi są bardzo zwięzłe.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ

– uczy dziecko właściwego zachowania w różnych sytuacjach,

– uczy dziecko rozwoju zdolności spostrzegania i zapamiętywania,

– kształtuje umiejętności manualne, terapia ręki (poprawny chwyt pisarski),

– uczy dziecko umiejętności pisania, czytania i liczenia,

– uczy dziecko logicznego myślenia, przyczynowo skutkowego, abstrakcyjnego,

– uczy dziecko analitycznego myślenia i scalenia poleceń i zdań,

– uczy dziecko pracy w grupie,

– uczy dziecko dostrzegania różnic, brakujących lub niepasujących elementów,

– uczy dziecko kształtowania zdolności do prowadzenia rozmowy,

– uczy dziecko wyrażać empatię i zrozumienie,

– wprowadza i przygotowuje dziecko do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Diagnoza pedagogiczna wykonywana jest w formie opinii, która trafia do rodziców w dwóch kopiach – pierwsza z nich przeznaczona jest do wglądu i domowej dokumentacji, druga zaś powinna zostać jak najszybciej dostarczona do szkoły dziecka, najlepiej do dyrektora lub wychowawcy.

W rozpoznaniu zawarte są informacje na temat funkcjonowania ucznia, zarówno jego mocnych, jak i słabszych stron, wyczerpujące i wnikliwe zalecenia: dla nauczycieli, rodziców ale nierzadko i dla samego ucznia.

W naszej poradni przeprowadzamy również diagnozę pedagogiczną połączoną z badaniem zawodowym, co ma na celu u uczniów w wieku ponadpodstawowym zbadać ich poziom predyspozycji zawodowych.

CZY WIESZ, ŻE……

W Poradni Rubinowej możesz skorzystać z bezpłatnej diagnozy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W celu zapoznania się, ze szczegółami programu kliknij tutaj

CHARAKTER DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ

Diagnoza pedagogiczna może być badaniem jednorazowym, np. w przypadku minimalnych trudności lub orzeczenia gotowości szkolnej dziecka idącego do I klasy szkoły podstawowej – dotyczy to ucznia zdolnego.

Może być również badaniem cyklicznym, np. w celu potwierdzenia diagnozy dysleksji, konieczne jest wtedy przeprowadzenie badania kontrolnego, nie wcześniej jednak niż w rocznym odstępie czasowym.

Diagnozę pedagogiczną może zalecić m.in. szkoła. Zwykle rodziców, o zgłoszenie ucznia, prosi pedagog lub nauczyciel-wychowawca. Jeżeli rodzic dostrzega trudności edukacyjne dziecka i chce zrozumieć i zgłębić ich przyczynę, wówczas sam może się zgłosić z dzieckiem w celu przeprowadzenia diagnozy.

W Poradni Rubinowej staramy się, aby rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju swojego dziecka. Po każdych zajęciach relacjonujemy i omawiamy z Wami przebieg wizyty, staramy się wysłuchać Waszych refleksji i zachęcamy do obopólnej współpracy. Udzielamy informacji i porad w jaki sposób pracować z dzieckiem w domu, ponieważ jesteśmy przekonani, iż taki model pracy przynosi najlepsze efekt.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UMÓWIĆ SIĘ NA DIAGNOZĘ PEDAGOGICZNĄ W NASZEJ PORADNI?

Zadzwoń pod numer: 886 337 004 lub odwiedź nas osobiście – adres naszej poradni to ul. Majnusza 4 Zabrze.

Zachęcamy Państwa także do odwiedzenia naszej strony w celu zapoznania się z ofertą poradni.

PORADNIA RUBINOWA ZABRZE - WWR-ZABRZE.PL