Zabrze, ul. Pawła Majnusza 4

wwr zabrze
wwr zabrze psycholog logopeda psychoterapia integracja sensoryczna

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - WWR - ZABRZE

W Polsce tematyka problemu związanego z zaburzeniami rozwoju, jest wciąż bardzo słabo rozpowszechniana. O ile u dzieci starszych, problem może być w łatwy sposób zauważalny (choć nie zawsze), to o tyle u niemowląt może być całkowicie niewidoczny lub nieoczywisty w oczach rodzica. Dlatego wczesna diagnoza jest Kluczowym aspektem w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości rozwojowych dziecka. To wczesne rozpoznanie nieprawidłowości i zagwarantowanie specjalistycznej opieki znacznie ułatwia proces całej terapii, której efektem będzie zminimalizowanie, bądź całkowite wyeliminowanie trudności rozwojowych.

JAKIE SYMPTOMY POWINNY BUDZIĆ NIEPOKÓJ RODZICÓW DZIECKA?

Do pierwszego roku życia:

– nietrzymanie główki,

– brak kontaktu wzrokowego,

– problemy z karmieniem (dziecko krztusi się, słabo ssie),

– nadmierny spokój dziecka, dziecko wydaje się „leniwe”,

– główka zwrócona w jednym kierunku,

– nadmiernie wiotkie kończyny,

– napinanie się ,prężenie dziecka,

– brak umiejętności siadania, chodzenia we właściwym czasie,

– słaba reakcja na bodźce z otoczenia,

– potrzeba ciągłego bujania,

– dziecko nie wypowiada pojedynczych słów.

Dzieci powyżej pierwszego roku życia:

– nie reaguje na swoje imię,

– nie wypowiada, pojedynczych słów, zdań,

– ma problemy z koncentracją,

– nadwrażliwość lub brak wrażliwości na dotyk czy dźwięk,

– je wyłącznie te same potrawy (np. naleśniki)

CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

WWR to wielospecjalistyczne, kompleksowe spektrum działań polegające na stymulowaniu funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka, od chwili narodzin do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole (0-7lat). Wczesne Wspomaganie Rozwoju polega również na udzielaniu pomocy i wsparcia rodzicom, poprzez uczenie ich postępowania z dzieckiem w życiu codziennym. Terapia ma na celu przystosować dziecko do prawidłowego funkcjonowania oraz do rozpoczęcia nauki w szkole. Zasady organizacji tych specjalistycznych zajęć zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzicu! Jeśli zauważyłeś u swojego dziecka którykolwiek  z niepokojących Cię symptomów (patrz lista wyżej), nie bagatelizuj żadnego z nich. Udaj się do lekarza pediatry lub lekarza specjalisty, który po rozpoznaniu nieprawidłowości wyda Ci opinie, a ta jest podstawą do otrzymania zaświadczenia kwalifikującego dziecko do programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Niezbędne jest rozpoznanie i wskazanie rodzaju zaburzenia bądź niepełnosprawności u Twojego dziecka.

JAKIE ZABURZENIA KWALIFIKUJĄ DZIECKO DO TERAPII W RAMACH WWR?

Zasadniczo każde dziecko u którego stwierdzono, zaburzenia w rozwoju, lub orzeczono niepełnosprawność może korzystać z zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Do najczęściej spotykanych zaburzeń należą:

– Autyzm

– Zespół Aspergera

– Opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy

– Niepełnosprawność intelektualna

– Niepełnosprawność sprzężona

–  Zaburzenia sensoryczne (węch, słuch, mowa)

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ ABY DZIECKO ROZPOCZĘŁO TERAPIĘ W RAMACH WWR?

  1. Znajdź placówkę publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w swoim rejonie – złóż wymagane przez placówkę dokumenty do otrzymania opinii.

Każda placówka może wymagać innych, warto przed wizytą zorientować się jakie będą niezbędne.

  1. Po przeprowadzonej diagnozie/badaniu przez specjalistów z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wydawana jest stosowna opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
  2. Z opinią WWR zapraszamy do naszej poradni Rubinowej w Zabrzu przy ulicy Majnusza 4.
  3. Na podstawie opinii zostanie powołany zespół WWR, który przygotuje indywidualny plan terapeutyczny dla Twojego dziecka.

Pamiętaj! Opinię możesz złożyć tylko do jednej wybranej placówki, w przypadku kiedy efekty dotychczasowej terapii nie przynoszą satysfakcjonujących efektów możesz przenieść swoja opinię do Naszej placówki.

NA CZYM POLEGA TERAPIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (WWR)

Terapia WWR dla każdego z pacjentów jest dobierana indywidualnie, pod kątem potrzeb. Nie sposób jednoznacznie wskazać na czym polega. U jednych dzieci zajęcia będą skupiały się nad poprawą koordynacji ruchowej, usprawniającej a u innych np. z zaburzeniami mowy, praca będzie się koncentrowała na zajęciach logopedycznych. W niektórych przypadkach szczególnie u młodszych dzieci, zajęcia mogą odbywać się w grupach 2-3 osobowych. Panuje mylne pojęcie, że terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju koncentruje się tylko na pacjencie. Pomoc obejmuje także rodzinę, dlatego warto realizować opinię w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzone są zajęcia mające na celu wyjaśnić rodzicom skąd biorą się pewne zachowania dziecka. Specjalista pomaga zrozumieć jak interpretować pewne zjawiska i jak na nie reagować.

NA CZYM POLEGA POMOC RODZINIE DZIECKA OBJĘTEGO WWR?

 Kiedy przychodzi na świat dziecko z niepełnosprawnością jest to bardzo trudny moment zarówno dla rodziców dziecka jak i często dla całej rodziny. W tym szczególnym czasie, bardzo ważne jest wsparcie a także pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

Szczególnie istotnym elementem jest psychoedukacja, dzięki której łatwiej jest nam zrozumieć przyczyny i skutki tego co się wydarzyło oraz obraz nowej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Kluczowe okazuje się tutaj uzyskanie informacji na temat bieżących trudności oraz tego co może przynieść przyszłość w związku z rozwojem dziecka.

W Naszej Poradni wspieramy rodziny w procesie rozpoznawania zachowań dziecka i reakcji na nie. Udzielamy instruktażu i porad wszystkim członkom rodziny. Wspieramy rodziców zarówno w pracy z dzieckiem bezpośrednio w Naszej Poradni oraz dajemy wskazówki jak zapewnić najlepsze warunki do rozwoju w środowisku domowym.

Rodzice to Wy jesteście najważniejszym ogniwem w trakcie diagnozy Waszego dziecka ponieważ przebywacie z nim na co dzień w różnych sytuacjach. Dzięki intuicji i spostrzegawczości możecie zaobserwować niepokojące zachowania dziecka. Obserwacja jest niezbędnym narzędziem do podjęcia wczesnych działań zaradczych.

JAKIE OBSZARY STYMULUJE TERAPIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Jak sama nazwa wskazuje, terapię Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) powinno się zacząć jak najwcześniej. Skutecznie prowadzona, pozwala zapobiec pojawieniu się innych zaburzeń, które mogłyby się rozwinąć w związku z istniejącą niepełnosprawnością np. zaburzenia psychiczne. Terapia WWR stymuluje:

– obszar emocjonalny, czyli uczy budowania poczucia własnej wartości, przezwyciężania trudności i kryzysów rozwojowych, wyrażania i kontroli emocji,

obszar fizyczny, czyli dziecko staje się bardziej sprawne ruchowo,

obszar poznawczy, wspomaganie pamięci, koncentracji, skupienie uwagi, spostrzeganie, myślenie

obszar społeczny, dziecko staje się bardziej empatyczne, potrafi współpracować w grupie, rozumie oraz respektuje zasady i normy.

SPECJALIŚCI, KTÓRZY TWORZĄ ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY WWR TO:

-Psycholodzy

-Logopedzi

-Pedagodzy

-Terapeuci Integracji Sensorycznej

– Fizjoterapeuci

Zespół wykwalifikowanych terapeutów, tworzy i modyfikuje spersonalizowany plan terapii dostosowany do potrzeb dziecka. W ramach współpracy wszystkich ww. specjalistów, terapia jest kompletna pod względem merytorycznym i praktycznym. 

PORADNIA RUBINOWA ZABRZE - WWR-ZABRZE.PL