Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna – brzmi dość zagadkowo – a to przecież nic innego jak
świadome zarządzanie swoimi emocjami.

Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie wpływać na stan świadomości i odbierać daną
sytuację tak jak chcemy, a nie tak jak dyktują nam emocje czy czynniki zewnętrzne. To samo
może dotyczyć osiągania sukcesów zawodowych czy tych w życiu prywatnym.
Sam intelekt nie stanowi gwarancji odniesienia sukcesu – tutaj równie ważne jest
umiejętne kierowanie własnymi emocjami. Inteligencja emocjonalna polega zarówno na
odczytywaniu własnych stanów uczuciowych jak i emocji towarzyszących innym osobom.
Może być ona wykorzystywana w różnych dziedzinach życia i tak naprawdę w każdej będzie
przydatna. W pracy pomoże nam w sposób prawidłowy i bezkonfliktowy porozumiewać się z
innymi pracownikami. Jako liderzy w grupach będziemy potrafili kierować innymi,
motywować ich do działania, rozwiązywać czy łagodzić konflikty. To samo możemy
przełożyć na interakcje panujące między domownikami, a i w rozwoju osobistym inteligencja
emocjonalna będzie miała wysoko postawione miejsce.
Bardzo ważna kwestia jest odnalezienie „złotego środka” pomiędzy inteligencja
emocjonalna a racjonalna. Oznacza to nic innego jak kierowanie się zarówno sercem jak i
rozumem, biorąc tym samym pod uwagę logiczne argumenty, nie ignorując towarzyszącym
sytuacji uczuć. Ważne jest to, by być świadomym swoich emocji, zarówno tych dobrych jak i
tych mniej przyjemnych. Potrafić je poczuć i zdefiniować.
Osoby, które są inteligentne emocjonalnie potrafią być asertywne. Zawsze postępują
w zgodzie ze sobą i nie poddają się manipulacji innych. W sytuacji gdy inni nakłaniają ich do
zrobienia czegoś sprzecznego z ich systemem wartości, nie mają żadnego problemu żeby im
odmówić. Robią to jednak w sposób bardzo delikatny, unikając tym samym urażenia kogoś,
bądź wybuchów agresji. To mistrzowie dyplomacji. Dobrze się też czują w roli mediatorów i
trzeba przyznać, że świetnie im to wychodzi. Dzięki uspokajającemu wpływowi na ludzi,
często są proszeni o rady czy pomoc w rozwiązaniu problemu, ponieważ osoby z inteligencja
emocjonalna będą zawsze dążyć do usatysfakcjonowania obydwu stron. Osoby te są
empatyczne, potrafią słuchać dzięki czemu wzbudzają zaufanie i zjednują sobie ludzi.
Zmiany w tym przypadku też nie są odbierane negatywnie. Wręcz przeciwnie, zmiany są
zawsze dobre jeśli są wynikiem intuicji i świadomych działań.

Błędy są oczywiście nieodzownym elementem działań, jednakże świadomość
emocjonalna pozwala nam się skupić na rzeczach, na które mamy wpływ, a nie na
rozdrabnianiu się i rozpamiętywanie tego, co zrobiliśmy źle i na co tym samym wpływu już
nie mamy. Popełniając błędy ważne jest aby uczyć się wyciągać wnioski. Stres tez nie jest
tutaj wrogiem, ponieważ odpowiednie panowanie nad emocjami, daje gwarancję uniknięcia
negatywnych konsekwencji.
Nie oznacza to jednak, że osoby panujące nad emocjami nie potrzebują
odreagowania. Oczywiście, że tak. Sport, hobby czy rozmowy z przyjaciółmi są idealnym
sposobem na pozbycie się złych emocji. Ważną kwestią jest też przyjmowanie krytyki. I tutaj
znów trzeba przyznać, że znając swoją wartość, nie istnieje potrzeba udowadniania
komukolwiek swoich racji. Konstruktywna krytyka ma tutaj wielką wartość, ponieważ
przyjmując ją w sposób rozsądny cały czas się rozwijamy.
Należy pamiętać, że dojrzałość emocjonalna nie jest cechą wrodzoną. Można
natomiast ćwiczyć ja przez całe życie, aby żyć w sposób świadomy. Aby rozwijać
inteligencje emocjonalna, należy skupiać się nad tym co się w danym momencie czuje.
Wyodrębnić sytuacje od emocji, które ją wywołały.
Ważne jest tutaj pytanie samego siebie o to co się czuje w danym momencie, co się
czuło chwile przed dana sytuacja, jakie myśli wywołały dane emocje i co było późniejszym
ich następstwem. Ważnym aspektem w pracy nad emocjami jest obserwowanie swojego
ciała. Słuchanie mowy ciała, rozpoznawanie jego sygnałów w znaczny sposób może nam
ułatwić odczytanie i nazwanie przeżywanych emocji.

Reasumując: posiadanie dobrze rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, praca nad
odczytywaniem własnych emocji, samodoskonalenie się w odczuwaniu a tym samym
niekończąca się praca nad rozwojem osobistym, pozytywnie wpłynie na jakość naszego życia
i z pewnością zagwarantuje nam sukces w każdym podjętym przez nas przedsięwzięciu na
wszystkich płaszczyznach naszego życia

Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego – zadzwoń lub
napisz do nas! –
tel. 574 420 791 (Gliwice), 886 337 004 (Zabrze)

PORADNIA RUBINOWA ZABRZE - WWR-ZABRZE.PL