NIEGRZECZNE DZIECI

Istnieje wiele powodów, dla których dzieci mogą wykazywać zachowania
niegrzeczne. Czasami dzieci nie mają umiejętności komunikacyjnych lub nie są w
stanie wyrazić swoich potrzeb i uczuć w sposób odpowiedni. Mogą wykazywać
zachowania niegrzeczne jako formę komunikacji. Dzieci często naśladują
zachowania, które widzą u dorosłych lub starszych dzieci w swoim otoczeniu. Jeśli
obserwują agresywne, niegrzeczne lub niestosowne zachowania, mogą je powtarzać.
Jeśli rodzice lub opiekunowie nie stosują spójnych zasad i konsekwentnej dyscypliny,
dzieci mogą nie rozumieć granic zachowania i niegrzeczne zachowania mogą stać się
powszechne. Dzieci mogą wykazywać niegrzeczne zachowania w odpowiedzi na
stresujące sytuacje, takie jak zmiany w życiu rodzinnym, problemy w szkole czy
trudności emocjonalne.

Niektóre dzieci mogą cierpieć na zaburzenia zachowania, takie jak ADHD czy
zaburzenia lękowe, które mogą prowadzić do trudności w regulacji emocji i
zachowań. Dzieci potrzebują czasu, aby nauczyć się właściwych zachowań
społecznych i umiejętności regulacji emocji. Brak tych umiejętności może prowadzić
do zachowań niegrzecznych. Niektóre dzieci mogą wykazywać niegrzeczne
zachowania, aby przyciągnąć uwagę dorosłych lub rówieśników, zwłaszcza gdy czują
się niedoceniane lub pomijane.
Warto zauważyć, że każde dziecko jest inne, a niegrzeczne zachowania mogą
mieć różne przyczyny w różnych sytuacjach. Ważne jest, aby rodzice, opiekunowie i
nauczyciele starali się zrozumieć źródło niegrzecznych zachowań i odpowiednio
reagować, oferując wsparcie, granice i odpowiednie kształtowanie zachowania.
Nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego, komputera i innych urządzeń
elektronicznych mogą znacząco przyczynić się do nieprawidłowych reakcji dziecka
w życiu codziennym i jednocześnie mieć negatywny wpływ na stres u dzieci.
Przesiadywanie z przysłowiowym nosem w komórce jest powodem między innymi:
1. Braku aktywności fizycznej
2. Krótkiego snu oraz snu złej jakości
3. Narażeniu na treści niepokojące i niedostosowane do wieku dziecka
4. Izolacji społecznej
5. Nacisku na osiągnięcia i porównywanie się z innymi osobami z social mediów
6. Brak czasu na odpoczynek i relaks
Rolą rodziców i opiekunowie jest monitorowanie czasu spędzanego przez
dzieci na urządzeniach elektronicznych i promocja zdrowych nawyków korzystania z
technologii, takie jak ograniczanie czasu ekranu, unikanie używania urządzeń przed
snem oraz promowanie aktywności fizycznej i interakcji społecznych w
rzeczywistości.
Temat wpływu gier komputerowych na agresywne zachowania u dzieci był już
niejednokrotnie przedmiotem wielu badań i debat. Istnieje kilka teorii na ten temat,
takich jak teoria agresji i naśladowania, zmniejszenie wrażliwości na przemoc i
agresję, teoria frustracji.
Należy podkreślić, że wyniki badań w tej dziedzinie są mieszane, a wiele
zależy od kontekstu, rodzaju gier oraz indywidualnych cech dziecka. Niektóre
badania sugerują, że krótkotrwałe ekspozycje na gry komputerowe mogą prowadzić
do krótkotrwałego wzrostu agresywnych myśli i zachowań.
Ponadto, istnieje wiele innych czynników, które mogą wpływać na agresywne
zachowania u dzieci, takie jak rodzaj wychowania, środowisko społeczne czy
obecność czynników stresujących. Gry komputerowe mogą być jednym z tych
czynników, szczególnie kiedy mówimy o nich w kategorii porażki.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na rodzaj gier, które dzieci grają, oraz czas
spędzony na grach komputerowych. Promowanie odpowiednich treści, ograniczenie
czasu ekranu i rozmowy z dziećmi na temat tego, co widzą i jak się czują podczas
grania, mogą pomóc w zarządzaniu potencjalnymi negatywnymi skutkami gier
komputerowych na zachowanie dzieci.
Radzenie sobie z niegrzecznym dzieckiem może być wyzwaniem, ale istnieją
skuteczne strategie, które mogą pomóc poprawić zachowanie dziecka. Ważne jest,
aby zachować spokój i zapanować nad własnymi emocjami podczas interakcji z
niegrzecznym dzieckiem. Reagowanie złością lub frustracją może pogorszyć
sytuację. Zasadne jest określenie klarownych zasad dotyczących zachowania i
konsekwencje za ich złamanie. Konsekwencje powinny być spójne i stosowane w
sposób sprawiedliwy dostosowane oczywiście do wieku dziecka. Rozmowa z
dzieckiem jest szczególnie ważna, aby zrozumieć przyczyny jego niegrzecznego i
opryskliwego zachowania. Należy podkreślić dlaczego pewne zachowania są
nieakceptowalne. Pozytywne wzmocnienie poprzez pochwały za dobre zachowanie
może pomóc w kształtowaniu pożądanych zachowań. Dzieci często naśladują
zachowania swoich opiekunów i innych dorosłych. Warto być pozytywnym
przykładem i wykazywać pożądane zachowania. Zapewnienie dziecka o swojej
miłości da mu potrzebne wsparcie emocjonalne. W niektórych przypadkach
niegrzeczne zachowanie dziecka może wymagać wsparcia specjalisty i wówczas
należy z tego skorzystać. Może czasem być konieczne eksperymentowanie z różnymi
strategiami, aby znaleźć te, które najlepiej działają dla Twojego dziecka.
Jeśli niegrzeczne zachowanie dziecka jest trudne do kontrolowania i znacznie
zakłóca jego funkcjonowanie w życiu codziennym, może być wskazane
skonsultowanie się z różnymi specjalistami w zależności od natury problemu. Oto
kilka rodzajów specjalistów, którzy mogą pomóc:
1. Psycholog dziecięcy
2. Pedagog szkolny
3. Terapeuta behawioralny
4. Psychiatra dziecięcy
5. Terapeuta rodzinny
6. Terapeuta zajęciowy lub terapeuta pedagogiczny
Telefon może mieć również pozytywny wpływ na dzieci, w zależności od
sposobu, w jaki jest używany oraz od wieku i rozwoju dziecka. Nie należy zatem
całkowicie go zakazać. Telefony umożliwiają dzieciom komunikowanie się z rodziną
i przyjaciółmi, szczególnie w sytuacjach, gdy są oddzielone na przykład przez
odległość. Ponadto istnieje wiele aplikacji edukacyjnych, które mogą pomóc
dzieciom w nauce różnych przedmiotów, takich jak matematyka czy język angielski.
Telefony mogą być źródłem rozrywki dla dzieci w postaci gier, filmów, muzyki i
innych form multimediów. Dzieci mogą używać telefonów do wyszukiwania
informacji na różne tematy, co może wspierać ich naukę i rozwój intelektualny

Naszym zadaniem jest to abyśmy uczyli nasze dzieci zdrowych nawyków
korzystania z technologii, takich jak ograniczanie ekranu, wybór bezpiecznych treści
online i budowanie umiejętności cyfrowego obywatelstwa.

Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego – zadzwoń lub
napisz do nas! –
tel. 574 420 791 (Gliwice), 886 337 004 (Zabrze)

PORADNIA RUBINOWA ZABRZE - WWR-ZABRZE.PL