PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE U DZIECI

Dzieci są narażone na różnorodne problemy psychologiczne, które mogą mieć
różne źródła. Mogą to być trudności związane z rodziną, jak np. rozwód rodziców,
przemoc domowa lub problem alkoholowy jednego z rodziców. Problemy w szkole,
takie jak trudności w nauce, prześladowanie rówieśników (bullying) lub
nieprzyjemności związane z rówieśnikami, również mogą wpływać na zdrowie
psychiczne dzieci. Dodatkowo, traumatyczne wydarzenia, takie jak wypadki,
katastrofy naturalne czy utrata bliskiej osoby, mogą wywołać u dzieci stres i inne
reakcje psychologiczne.

Istnieją również czynniki biologiczne i genetyczne, które mogą przyczyniać się
do problemów psychologicznych u dzieci, takich jak zaburzenia nastroju czy lękowe.
Ważne jest, aby zrozumieć, że dzieci mają swoje własne unikalne doświadczenia i
reakcje na różne sytuacje, i że potrzebują wsparcia i zrozumienia dorosłych, aby
radzić sobie ze swoimi problemami psychologicznymi.
Mówimy o możliwych problemach psychologicznych u dziecka, gdy
zauważamy, że jego funkcjonowanie emocjonalne, społeczne lub zachowania wydają
się być nieprawidłowe, trudne lub nieadekwatne w stosunku do sytuacji życiowych,
w jakich się znajduje. Istnieje wiele różnych objawów, które mogą sugerować, że
dziecko ma problemy psychologiczne, takie jak na przykład długotrwały smutek,
nadmierna drażliwość, nadmierna niepokój lub wahania nastroju. Niepokojące
powinno być zaobserwowanie trudności w relacjach z innymi dziećmi lub dorosłymi,
na przykład wycofywanie się, izolacja społeczna, agresja lub problemy z
utrzymywaniem przyjaciół. Problemy w szkole, takie jak pogorszenie wyników w
nauce, trudności w koncentracji, częste nieobecności lub wyraźny spadek
zainteresowania nauką również powinny zwrócoić naszą uwagę. Fizyczne objawy
psychologicznego stresu, takie jak bóle głowy, bóle brzucha czy inne dolegliwości
somatyczne, które nie mają wyraźnej przyczyny medycznej. Utrzymujące się
trudności w regulacji emocji, jak częste wybuchy gniewu, nietypowe reakcje na stres
lub trudności w kontrolowaniu impulsów.
Kiedy obserwujemy te objawy u dziecka, może to sugerować, że potrzebuje
ono wsparcia psychologicznego lub terapii, aby pomóc mu radzić sobie z
trudnościami i rozwijać się zdrowo emocjonalnie. Ważne jest, aby podejść do tych
sygnałów z empatią, zrozumieniem i gotowością do udzielenia dziecku pomocy.
Niektóre życiowe wydarzenia mogą być tak przełomowe i trudne dla dziecka,
że nawet najlepsze starania rodziców mogą okazać się niewystarczające w
zapewnieniu mu odpowiedniego wsparcia emocjonalnego. W takich sytuacjach
pomoc profesjonalnego psychologa lub terapeuty może być niezmiernie cenna.
Specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego posiadają odpowiednie
wykształcenie i doświadczenie, aby pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnościami
emocjonalnymi, wyrażaniem i zrozumieniem swoich uczuć oraz znalezieniu
zdrowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Terapia może
dostarczyć dziecku bezpiecznego miejsca do wyrażania swoich myśli i emocji, a
także nauczyć je umiejętności radzenia sobie i budowania zdrowych relacji.
W takich sytuacjach ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli otwarci na
pomysł skorzystania z profesjonalnej pomocy i aby działać we współpracy z
terapeutą w celu wsparcia dziecka w procesie zdrowienia i adaptacji do nowej
sytuacji życiowej.

Rozpoznanie problemów psychologicznych u dziecka może być trudne,
ponieważ dzieci mogą wyrażać swoje trudności na różne sposoby, a nie zawsze
potrafią opisać swoje uczucia wprost. Jednak istnieją pewne sygnały i zachowania, na
które warto zwracać uwagę, takie jak na przykład gwałtowne wahania nastrojów,
drażliwość, trudności w relacjach, trudności adaptacyjne czy edukacyjne w szkole,
bóle nieznajomego pochodzenia, nagłe zmiany zachowania.
Zaobserwowanie u swojego dziecka któregokolwiek z tych objawów lub
innego zachowania, które budzi zaniepokojenie, warto skonsultować się z pediatrą,
psychologiem lub terapeutą dziecięcym. Profesjonalna ocena może pomóc
zidentyfikować przyczyny problemów dziecka i zaplanować odpowiednie
interwencje.
Decyzja o skorzystaniu z pomocy psychologicznej dla dziecka może być
trudna i wymaga uwagi wobec różnych czynników. Warto zdecydować się na
skorzystanie z wsparcia psychologicznego: jeśli trudności z dzieckiem utrzymują się
przez dłuższy czas, jeśli objawy problemów psychologicznych są znaczące lub
nasilają się, jeśli zachowania dziecka wpływają na jego codzienne funkcjonowanie.
Optymalnie byłoby gdyby dziecko samo zwróciło się do rodzica z prośbą o pomoc,
ale nie zawsze tak się stanie.
Warto pamiętać, że zwrócenie się o pomoc do specjalisty nie oznacza, że
rodzice zawiedli lub że dziecko jest „zepsute”. Profesjonalna pomoc może być
cennym wsparciem dla dziecka w radzeniu sobie z trudnościami i rozwoju zdrowej
psychiki.
Istnieje wiele sposobów, w jaki możesz mu pomóc. Oto kilka praktycznych
kroków, które możesz podjąć:
1. Bądź obecny i słuchaj
2. Wyraź wsparcie i zrozumienie
3. Bądź cierpliwy
4. Unikaj oceniania
5. Szukaj pomocy specjalistycznej
6. Utrzymuj rutynę i stabilność
7. Pokaż swoje wsparcie
Każde dziecko jest inne, więc podejście do pomocy może się różnić w
zależności od indywidualnych potrzeb i charakteru dziecka.
Jeśli dziecko przeżywa kryzys psychologiczny, najlepiej jest skonsultować się
z profesjonalistą specjalizującym się w zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Jest
kilka typów specjalistów, do których można się udać po pomoc:
1. Psycholog dziecięcy lub psychoterapeuta dziecięcy
2. Psychiatra dziecięcy
3. Pediatra lub lekarz rodziny
4. Pracownik socjalny szkolny
5. Terapeuta rodzinny
Warto wybrać specjalistę, który posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i
młodzieżą oraz ma pozytywne opinie. Istotne jest również, aby dziecko czuło się
komfortowo i zaufało specjaliście, dlatego też ważne jest znalezienie osoby, z którą
dziecko dobrze się komunikuje i czuje się akceptowane.

Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego – zadzwoń lub
napisz do nas! –
tel. 574 420 791 (Gliwice), 886 337 004 (Zabrze)

PORADNIA RUBINOWA ZABRZE - WWR-ZABRZE.PL