Czym jest program TUS?

Tus to trening umiejętności społecznych wspierający rozwój emocjonalny i
społeczny dzieci oraz młodzieży. Pomaga w radzeniu sobie z codziennymi
sytuacjami, uczy odczytywania emocji i komfortowego funkcjonowania w grupie.
Dla dzieci z trudnościami w relacjach czy lękiem przed kontaktami z rówieśnikami,
TUS może być bardzo ważny o ile nie kluczowy. Najlepszym pomysłem i
jednocześnie rozwiązaniem są zajęcia w małych grupach, gdzie poprzez naukę
podstawowych zachowań społecznych dzieci zyskują pewność siebie i inne cenne
umiejętności.

Adresatem Treningu umiejętności społecznych są dzieci, które mają trudności
w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz w integracji w grupie. Poprzez
pracę z terapeutą, dzieci uczą się wyrażać swoje emocje w taki sposób, który jest
neutralny dla innych, poznają one proste schematy zachowań, co ułatwia zrozumienie
relacji wśród ludzi. TUS odpowiada na potrzeby dzieci, umożliwiając im lepsze
odnalezienie się w grupie, rozumienie oraz szanowanie i przestrzeganie norm
społecznych, co wpływa znacząco na ich pewność siebie, a co za tym idzie ogromny
komfort. Program jest dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Na zajęciach odbywają się ćwiczenia praktyczne, gdzie rozwija się między
innymi umiejętność empatycznego rozumienia i współodczuwania emocji innych
osób. Ważne jest aktywne słuchanie drugiej osoby, bez przerwania lub oceniania jej.
Przedstawiane są zasady obowiązujące w społeczeństwie w taki sposób aby dziecko
je zrozumiało, dzięki czemu będzie mogło w przyszłości stosować się do określonych
wymogów i norm społecznych. Dzieci dzielą się obowiązkami, ponieważ celem jest
nauczenie ich pracy w grupie i osiąganie wspólnych celów. Trenowane jest
rozpoznawanie emocji własnych oraz emocji innych osób, a także ukierunkowanie na
właściwe reagowanie w różnych sytuacjach. Ważne jest aby dziecko w przyszłości
umiało poprosić o pomoc czy wsparcie lub radę w sytuacjach dla niego trudnych.
Zajęcia TUS uczą radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w sposób pozytywny,
taki który jednocześnie wspiera asertywność dziecka, a także zachowuje szacunek dla
innych.

Poprzez regularne praktykowanie tych umiejętności, dzieci i młodzież mogą
rozwijać się jako pewni siebie ludzie, którzy w sposób otwarty będę wyrażali swoje
potrzeby, zachowując się w sposób grzeczny i kulturalny.
Trening umiejętności społecznych polega na takim prowadzeniu zajęć, które
pozwalają dzieciom praktykować nowe umiejętności w realistycznych sytuacjach,
takich jak na przykład sytuacja kiedy dzieci wchodzą w interakcje między sobą, a
terapeuta zapewnia im wsparcie i konstruktywną informację zwrotną. Tworzone są
przydatne schematy zachowań dostosowane do różnych zdarzeń społecznych, co
pomaga dzieciom w przewidywaniu i reagowaniu na różne możliwe sytuacje.
Terapeuta często zachęca dzieci do odgrywania różnych scenek z życia codziennego,
które mogą być dla nich trudne, a później wspólnie analizują swoje zachowania.
Prowadzący zwraca uwagę na style i jakość komunikacji, tak, aby była ona
całkowicie pozbawiona agresji. Zajęcia prowadzone są w atmosferze dobrej i
ciekawej zabawy, co jednocześnie sprzyja nauce oraz daje dzieciom możliwość
przećwiczenia pewności siebie w różnych sytuacjach społecznych.

Podsumowując Trening umiejętności społecznych (TUS) to skuteczne
narzędzie wspierające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci oraz młodzieży. Jeśli
Twoje dziecko ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odczytywaniu emocji czy
regulacji własnych uczuć, to TUS jest właśnie dla niego.

Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego – zadzwoń lub
napisz do nas! –
tel. 574 420 791 (Gliwice), 886 337 004 (Zabrze)

W naszej placówce zapewniamy wsparcie najlepszych specjalistów: psychologów,
psychoterapeutów, logopedy, terapeutów SI, pedagogów i fizjoterapeutów

PORADNIA RUBINOWA ZABRZE - WWR-ZABRZE.PL